info@antpastarim.com.tr
0533 665 58 66
language
AMINOGOLD
İÇERİK

Toplam Organik Madde : 40
Organik Karbon : 12
Organik azot (N) : 2
Serbest Aminoasitler : 7
Suda çözünür potasyumoksit (K2O) : 2
Ph : 4-6
ÖZELLİKLERİ

AMINOGOLD; Yüksek derecede azot, aminoasit, organik madde, kaynagı nedeni ile bitkilerin hızlı ve saglıklı büyümesini saglar. Topraktaki faydalı mikrobiyal aktiviteyi hızlandırır. Topraktan kolay yıkanmaması nedeniyle bitkiler için uzun süreli bir besin kaynagıdır. Toprakta kaymak tabakasını önleyerek topragın kabarmasını saglar. Olumsuz toprak kosullarında zayıf gelisen bitkini hızlı bir sekilde büyümesini saglar. Tamamı organik oldugundan kimyasal gübreler gibi tuzluluk sorunu ortaya çıkarmaz. Aksine tuzlu toprakları ıslah edici özellige sahip oldugu için bitki gelisimini hızlandırır.

FİRMA BEYANI

Firmamız bu mamülün sadece etiketindeki hususları teyit eder. Bunun dışında ortaya çıkacak sorumluluk alıcıya aittir. Piyasaya sunacağımız ürünün etiket bilgileri; bu bilgisayar çıktısındaki bilgilerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederim.KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJI